top of page

Hej alla Svenska kunder!Inresa för personer med godkänd vaccinationsserie och covid-19Gränstrafik tillåts inresa till Finland från Sverige och Norge utan begränsningar för personer som fått en godkänd vaccinationsserie och personer som insjuknat i covid-19 i trafiken över de inre gränserna om han eller hon har ett intyg över en godtagbar vaccinationsserie mot covid-19 som erhållits före ankomsten till Finland eller en genomgången covid-19-sjukdom för mindre än sex månader sedan på följande sätt:

· personen har fått en fullständig vaccinationsserie och det har gått minst två veckor sedan den sista vaccinationen,

· personen har haft covid-19 för mindre än sex månader sedan.

Mer information finns på sidan https://raja.fi/sv/anvisningar-om-gransovergang-corona


Här i klinik får en person / häst komma inomhus med munskydd på sig. Om du kan inte ha på sig munskydd, måste du vara utomhus och vi tar hand om hästen.

Vi tar emot tidsbokningar endast via telefon, numret är 00 358 207 401 350

Ajankohtaista
Uutiset
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page