top of page

TANDVÅRD

Hästens mun och tänder bör minst en gång årligen undersökas av en veterinär. Vanligtvis ska munnen undersökas i 6-12 månads intervaller.

Vi utför fullständiga munhåleundersökningar på hästar. Det innebär att hästen sederas, munnen öppnas med en munstege, munhålan göres ren och inspekteras. Tänderna kan sedan korrigeras efter behov. I vissa fall kompletteras undersökningen med t.ex. fiberoptik eller röntgen.

Vi kan även hjälpa till med råd om utrustning och betseltillpassning, vet Mirjami Anttila har specialintresse för detta.

Vi har tillgång till modern utrustning och kan utföra mer avancerade korrigeringar i samband med till exempel bettfel. Vi har besökande veterinär Leena Karma som lagar av tänder vid kariesangrepp.

Problem i munhålan/tänderna kan orsaka olika symptom, tex hästen äter långsamt, tappar foder, gör höbollar, doppar hö i vatten eller munnen luktar illa. Några hästar kan också ha problem med bett.

Ibland kan också en kindtand vara så skadad  att den måste tas bort (fraktur, tandrotsinfektion , etc).  Att dra ut en kindtand är inget lätt ingrepp . Vi försöker primärt ta dem via munnen, vilket kan ta flera timmar. Ibland är kronan så skadad att det inte är möjligt dra ut tanden stående. I detta fallet hästen ska sövas och tanden slås ut med repulsion.

Man måste vara beredd på komplikationer efter kindtand borttagningen eftersom de är ganska vanliga.

bottom of page