top of page

HOITOTOIMENPITEISIIN LIITTYVÄT KOMPLIKAATIOT

Moniin rutiinitoimenpiteisiin liittyy komplikaatioriski huolimatta siitä, että toimenpide on suoritettu asianmukaisesti hyvää eläinlääkintätapaa noudattaen.

Ruunaus

Tyypillisin komplikaatio on operaation jälkeinen kivespussien turvotus, ns. seroomamuodostus, jossa kivespusseihin kertyy verensekaista kudosnestettä. Leikkausalue voi myös operaatiossa, tai operaation jälkeen, tulehtua. Molemmissa tapauksissa kivespussit yleensä avataan uudelleen ja huuhdellaan, jonka jälkeen jatkohoito suoritetaan avoimien haavojen kautta kivespussien huuhdellen. Komplikaatiohoito onnistuu useimmiten rauhoitetulla hevosella paikallispuudutuksessa, mutta infektoituneita leikkausalueita voidaan joutua operoimaan uudelleen yleisanestesiassa.

Suolten tyräytyminen ruunaushaavasta on vakavin, mutta myös harvinaisin komplikaatio. Ko. tilanne on aina hätätapaus, ja vaatii välitöntä eläinlääkärin apua. Tyräytymisen korjaus vaatii vatsaontelokirurgiaa, ja mikäli suolet ovat  likaantuneita/vaurioituneita on hevosen eutanasia välttämätön.

Nivelinjektiot

Nivelinjektioihin liittyy infektioriski, vaikka toimenpide suoritetaan aina hyvää aseptista tapaa noudattaen. Nivelen infektio on vakava komplikaatio, joka vaatii nivelen huuhtelua yleisanestesiassa sekä laajakirjoisia antibiootteja. On myös mahdollista, että infektiota ei saada parannettua, ja tällöin päädytään hevosen eutanasiaan. Toisinaan hevonen voi saada niveleen laitetusta lääkeaineesta reaktion, joka voi vaatia hoitoa.

Suonensisäiset injektiot / laskimokanyyli

Suonikanyyli tai laskimonsisäinen injektio voi laukaista laskimotulehduksen, flebiitin, jota hoidetaan paikallishoitojen lisäksi laajakirjoisella antibiootilla. Laskimotulehdus voi pahimmillaan aiheuttaa suonen tukkeutumisen,  toispuoleisen äänihuulihalvauksen tai sydänläppien infektoitumisen. Kanyylin kautta voi verenkiertoon päästä ilmaa, etenkin jos kanyylin korkki aukeaa tai hevonen rikkoo kanyylin. Kanyylin rikkoutumisen seurauksena voi myös kanyylin osia joutua verenkiertoelimistöön.

Anestesia

Kaikkiin yleisanestesiassa suoritettaviin leikkauksiin ja toimenpiteisiin liittyvät anestesian aiheuttamat riskit. Hevonen on suuren kokonsa vuoksi muita eläinlajeja alttiimpi anestesiakomplikaatioille. Yleisimpiä komplikaatioita ovat etu- tai takaraajan hermohalvaukset ja lihasperäiset ongelmat, jotka osalla hevosista ovat palautuvia. Kaadossa tai heräämisen aikana saattaa hevoselle tulla haavoja tai silmävammoja. Harvinaisia komplikaatioita ovat raajamurtumat, selkäytimen vaurioituminen, keuhkoödeema sekä anestesiakuolemat.

NIVELTÄHYSTYS, MUU ORTOPEDINEN KIRURGIA

Mahdollisia komplikaatioita ovat mm. haava- ja niveltulehdukset, joita hoidetaan mm. yleisanestesiassa tehdyin nivelhuuhteluin.

Hampaan poisto

Hampaan poistoon liittyviä mahdollisia komplikaatioita ovat hampaan murtuminen poistossa, hampaan juurten palasten jääminen kudokseen, myöhemmin irtoavien luukappaleiden (sekvesteri) irtoaminen, hampaan poistokuopan infektoituminen, luutulehdus (osteomyeliitti), posken turvotus, viereisen hampaan vaurioituminen, fisteliaukon syntyminen ihon läpi/poskionteloon /sierainonteloon, toistuvat poskiontelon tulehdukset ja hammasta ympäröivän leukaluun vaurioituminen. Hampaan poiston yhteydessä voi harvinaisissa tapauksissa tulla runsasta verenvuotoa kitalaen verisuonista, kasvohermohalvaus, tai bakteereita voi päästä verenkiertoon ja aiheuttaa verenmyrkytyksen.

 

 

Komplikaatioiden hoidon aiheuttamat kustannukset ovat hevosen omistajan vastuulla.

bottom of page