top of page

ORTOPEDISK KIRURGI

De flesta operationer som utförs på leder och andra synoviala strukturer (exv senskida, bursa mm) görs med titthålskirurgi, vilket innebär minimal trauma för hästen. Detta har lett till bättre resultat och kortare konvalescens. Operationer utförs i narkos i vår operationssal.

Inför en operation

Alla hästar som ska opereras kommer till kliniken på morgonen. Vanligtvis kan hästen åka hem samma dag. Operationsbesök tar tid, så boka hela dagen för det. Du behöver inte vara på kliniken under operationstid.

Vi gör alltid vårt yttersta för att minska risken för komplikationer med operativa och kirurgiska ingrepp, trots detta går det inte helt att gradera sig och det finns alltid en risk med att söva en häst. Olyckan kan vara framme både när hästen lägger sig vid sövning, uppvaknandet efter operation eller under själva ingreppet. Men för att minimera risken för olycka finns det vissa aspekter man kan tänka på i förhand som djurägare.

Ta ned hästen lite i kondition. Hästar som är i full träning/tävlingsform har en större skaderisk vid uppvaknandet. Att någon vecka innan dra ned på utfodring och aktivitet är en klar fördel om det är möjligt.

När en häst ska sövas måste den vara frisk från infektioner. Därför vill vi att den är konstaterad feberfri under en vecka  innan och samma morgon operationen ska göras. Vidare ska hästen inte ha andra tecken på luftvägsinfektion – d.v.s. vara snorig eller ha hosta.

Utfodringen: På operationsdagen ska hästen inte få något foder före operationen. Dagens före kan den få normalt grovfoder men inget kraftfoder. Fri tillgång till vatten hela tiden.

Ta av skorna då det kan vara en skaderisk.

Hästen ska vara ren när den lämnas. Det är också mycket viktigt att huden i operationsområdet är friskt – d.v.s. det ska inte finnas sår, mugg eller andra hudskador vid operationsområdet.

Ha med hästens pass då vi behöver veta hästens vaccinationsstatus avseende Tetanus (stelkramp). Om vi inte har fått denna information kommer hästen att få vaccinet för säkerhetsskull. Karenstider för slakt måste införas i passet efter narkos.

Efter ingreppet brukar vi ringa upp och meddela hur det har gått, lämna därför ett telefonnummer vid receptionen som vi når er på under dagen. Det händer även att vi skulle behöva kontakta er redan innan eller till och med under ingreppet, därför är vi tacksamma om ni finns tillgängliga. Vanligen väntar vi med samtalet tills hästen är på benen, så bli inte oroliga om det dröjer innan vi hör av oss. Det händer även att vi får planera om vid operationsdagar om det tillkommer akuta fall som måste prioriteras.

bottom of page