top of page

ONTUMATUTKIMUS

Hevosten erilaiset ontumat ja liikkeen epäpuhtaudet ovat hyvin yleisiä niin urheilu- kuin harrastehevosilla. Valtaosa klinikkamme asiakkaista tulevatkin tutkimuksiin erilaisten ortopedisten ongelmien vuoksi.

 

Ontumatutkimuksen tarkoituksena on selvittää liike-epäpuhtauden tai ontuman aiheuttaja ja tähän perustuen määrittää tarvittava hoito kuntoutuksineen. Ontumadiagnostiikka on usein moniosainen, syy-seuraussuhteisiin perustuva tutkimus, jossa perusteellinen yleistutkimus esitietoineen luo pohjan jatkotutkimuksille. Mikäli ontuman syy ei ole hyvin selkeä (esim. voimakkaasti turvonnut jänne tai selkeä yhden jalan voimakas ontuma), ei yleensä ole järkevää tutkia vain yhtä jalkaa vaan katsoa hevosta ortopedisena kokonaisuutena.

 

Ennen varsinaista tutkimusta eläinlääkäri kyselee omistajalta/ valmentajalta esitietoja hevosesta, sen käyttötarkoituksesta ja suoritustasosta. Esitiedoissa kerätään tietoa myös mm. oireiden alkamisajankohdasta, oireilusta, mahdollisista paikallisoireista (turvotukset, lämmöt, palpaatio-/puristusarkuudet) jalkojen, lihaksiston tai selän alueella, aiemmista sairauksista, liikutusalustoista ja niiden merkityksestä mahdolliseen liike-epäpuhtauteen.  

 

Esitietojen jälkeen tai niiden kyselyn ohessa eläinlääkäri tutkii hevosen kirjaimellisesti päästä kavioihin saakka. Hevosen lihaksistosta, luustosta, nivelistä, jänteiltä ja selästä palpoidaan turvotuksia, palpaatio-/puristusaristuksia, lämpötilaeroja, kipukohtia sekä liikerajoitteita.

 

28042021 Oulun hevosklinikka_52A0428.jpg
28042021 Oulun hevosklinikka_52A1004.jpg

Perustutkimuksen jälkeen hevosen liikkumista arvioidaan sekä kovalla että pehmeällä alustalla, suoralla ja ympyräuralla kaikissa askellajeissa. Hevoselle tehdään myös niin sanotut taivutuskokeet, jossa jalkojen ala- ja ylänivelten taivutuksen jälkeen hevosta juoksutetaan mahdollisen kivun paikallistamiseksi. Taivutettaessa arvioidaan varsinaisen taivutusreaktion lisäksi taivutettavan nivelen liikelaajuutta ja taivutusarkuutta.

 

Ravihevosia voidaan tarpeen mukaan katsoa myös raviradalla ajettuna sekä ratsuja ratsastettuna.

 

Tarvittaessa ontuman paikallistamista voidaan jatkaa johto- ja nivelpuudutuksin.

 

Ontuman paikallistuttua tietylle alueella, tutkimusta jatketaan tyypillisesti röntgen- ja/tai ultraäänitutkimuksin.

 

Sekä kliinisestä tutkimuksesta että jatkotutkimuksista kerätyin tiedoin määritetään diagnoosi, annettava hoito ja seuranta mahdollisine kontrollikäynteineen sekä kuntoutus.

 

Ontumaa selvitettäessä kliininen tutkimus on välttämätön, eikä yksittäisiä röntgen- ja ultraäänitutkimuslöydöksiä tule tulkita ilman kliinistä tutkimusta. Löydökset tulkitaan yhdessä kliinisen kuvan kanssa. Kontrollikäynnillä seurataan sekä kliinistä tilaa että paranemisen edistymistä tarvittavin kuvantamismenetelmin. 

Tulossa ontumatutkimukseen

Lievissä ontumissa ja epäpuhtauksissa tulee hevosta liikuttaa tutkimusta edeltävinä päivinä. 

Mikäli epäpuhtaus/ontuma ei näy jokaisella liikutuskerralla, voit videoida hevostasi päivinä jolloin se liikkuu huonosti.

Ontuman ollessa äkillinen tai voimakas, hevonen pidetään levossa ennen tutkimusta.

Taivutuskoetta tehtäessä hevosta juoksutetaan ulkona. Otathan itsellesi hyvät juoksukengät mukaan. Talvikeleillä varaudu siihen että hevosella on tarpeeksi pitävät kengät alla.

Tutkimuksen aikana ravureita voidaan katsoa myös radalla ajettuna tai ratsuja maneesissa ratsastettuna tai ympyrällä juoksutettuna. Ota tarvittaessa omat ajovarusteet /ratsastusvarusteet mukaan.

Jos et pysty itse juoksuttamaan hevosta, kerro siitä ajanvarauksen yhteydessä, jolloin osaamme varautua henkilökuntamme osalta juoksuttajatarpeesta. Klinikan juoksuttajan käyttö maksaa 15 €/ tutkimus.

Tulossa selkätutkimukseen (ontumatutkimus)

Hevosen selkätutkimus sisältää aina myös ontumatutkimuksen. 

Hevosella tulee olla satula ja suitset, ratsastajalla ratsastusvarusteet mukana.

28042021 Oulun hevosklinikka_52A0969.jpg
bottom of page