top of page

INFÖR BESÖK

Reservera tillräckligt med tid för klinikbesöket. Det är ibland svårt att veta på förhand hur mycket tid undersökningen tar. Det kan också komma akutfall som påverkar vår tidtabell.

Kom ihåg att tiden i Finland är 1 timme efter Sveriges tid.

​Kom gärna en stund före bokad tid, så det finns tid för att anmäla er och lasta ur hästen.

Om din häst ska hältutredas behövs en person som kan springa och hantera hästen.

Väl på plats så anmäler ni er i receptionen så vi vet att ni är på plats.

För att allt skall gå så smidigt som möjligt är det några saker vi ber er tänka på:

Ta av eventuella täcken och lindor.

Ta med hästpasset.

För att underlätta undersökning och behandling samt minska risken för infektioner är det viktigt att hästen är så ren som möjligt när den kommer till kliniken. Hästen bör vara ren, borstad och hovarna urkratsade.

För att minimera smittorisken är det viktigt att hästen inför planerade icke-akuta besök är allmänt frisk. Har din häst feber eller är snorig meddela vår personal i receptionen innan ni lastar av eller hellst ring upp  innan besöket so vi kan omboka tiden vidare tills hästen är frisk (tex hältutredningar osv).

bottom of page