top of page

RÖNTGENTUTKIMUS

Röntgentutkimuksella tutkitaan pääasiallisesti luisten rakenteiden muutoksia. Tyypillisimpiä kuvauskohteita ovat jalat nivelineen, mutta enenevissä määrin kuvauskohteina on myös selkäranka (okahaarakkeet, nikamarungot), pää ja hampaat sekä vatsaontelon tutkimus paksusuolen hiekkakertymän varalta.

Röntgentutkimukset ovat osa ontumien jatkotutkimuksia, mutta röntgenkuvausta käytetään rutiinisti myös hevosten ostotarkastuksissa nivelterveyden ja nuorten hevosten OCD-kappaleiden kartoituksessa.

Pinnallisten pehmytosarakenteiden turvotukset ovat havaittavissa röntgenkuvissa, mutta näiden rakenteiden diagnostiikka tehdään ultraäänitutkimuksin.

 

Hevoset rauhoitetaan röntgenkuvien ottoa varten, jolloin vähennetään liikevirheestä johtuvien kuvien määrää, saadaan laadukkaampia diagnostisia kuvia sekä vähennetään kuvaavien henkilöiden saamaa säteilymäärää. 

28042021 Oulun hevosklinikka_52A1468.jpg
28042021 Oulun hevosklinikka_52A1455.jpg
Vatsaontelon hiekkatutkimus

Hevosen koosta riippuen koko vatsaontelon alaosan matkalta otetaan 2-3 kuvaa paksusuolen hiekkakeräymän varalta. Hiekkakeräymä näkyy kuvassa tiiviinä valkoisena massana, josta sen pinta-alan voi määrittää. Röntgentutkimuksin myös kontrolloidaan hiekkakertymien poistumista

 

Irtopalaröntgen

Nuorilta hevosilta tutkittava 16 kuvan sarja, jossa kartoitetaan nivelten tyypillisimpien kasvuhäiriöpaikkojen mahdollisten OCD- kappaleiden esiintyvyys. Tutkimusten tulevien oireettomien hevosten tulee olla yli 12 kk ikäisiä.

 

Ostotarkastus

Valtaosa eläinlääkärin ostotarkistamista hevosista röntgenkuvataan piilevien ortopedisten ongelmien tai kasvuhäiriöiden poissulkemiseksi.

bottom of page