top of page

KUOLAIMEN JA SUITSIEN SOVITUS

Kuolain on kommunikaatioväline ihmisen ja hevosen välillä. Kuolain aiheuttaa painetta hevosen suun herkkiin rakenteisiin, suupieliin, kieleen, alaleuan pintaan,  joskus luiseen kitalakeen ja suitsien kautta turpaan ja niskaan. Hyvän kommunikaation ja siten parhaan suorituskyvyn  sekä turvallisuuden takaamiseksi ja hevosen suun terveyden ylläpitämiseksi on tärkeää, että hevosella on sopivat kuolaimet. Eläinlääkäri voi ottaa suun ja hampaiden tarkastuksen yhteydessä mitat hevosen suusta ja sovittaa kuolaimet ja suitset kun hevonen on rauhoitettuna. Hevosen suun mittasuhteet vaihtelevat yksilöllisesti.

Hevosen suusta otetaan seuraavia mittoja: suun leveys, ylä- ja alaleuan välinen etäisyys, alaleuan leveys ja kielen paksuus. Samalla arvioidaan alaleuan pintojen leveys, joka vaikuttaa kuolaimen ja suun kosketuspinta-alaan ja siten hevosen yksilölliseen herkkyyteen kuolaimelle. Mittojen perusteella voidaan määrittää minkä pituinen kuolain on hevoselle sopiva ja kuinka paksu kuolain voi enintään olla, jotta kieli ei jää puristuksiin ja hevonen voi pitää suun kiinni.

Suitsien sovituksessa voidaan arvioida poskihihnojen sopivaa pituutta ja katsoa, että suitset ovat hevoselle sopivat ja on oikein säädetty. Turpahihnan kireys voidaan tarkistaa.

bottom of page