top of page

SHOCK WAVE

Behandlingsmetod som på svenska även kallas ”stötvågsbehandling”. Metoden används vid behandling av olika typer av ligament- och muskelskador. Behandlingen har en antiinflammatorisk och smärtstillande effekt som på så sätt påskyndar och underlättar läkningsprocessen. Stötvågsbehandling innebär 10 dagars startkarens och får enbart utföras under veterinärs ansvar.

 

Behandlingen sker polikliniskt och är klar på ca 10 -15 min. Vanligtvis sederar vi hästen innan behandling.  Ofta behövs några behandlingar med någon veckas intervall för optimalt resultat.

bottom of page