top of page

BESIKTNINGAR OCH HÄLSOKONTROLLER

Vid vissa tillfällen behövs en undersökning för att fastställa hästens hälsotillstånd. Vid försäljning eller nyteckning av försäkring kan man behöva göra en besiktning. Vid försäljning är det viktigt både för köpare och säljare att den aktuella hästen bedöms passa för det arbete den är tänkt att utföra.

28042021 Oulun hevosklinikka_52A0476_edited.jpg

Vid en besiktning undersöks hästen kliniskt. Vi kontrollerar ID (kontrollerar signalement i pass och läser av elektronisk chip). Hästens allmäntillstånd och exteriör bedöms, man kollar slemhinnor och palperbara lymfknutor. Öron och ögon undersöks och vi lyssnar på hjärta och lungor med stetoskop.  En enkel undersökning av munhåla utförs, vi känner över hud och bedömer även hästens uppförande/hanterbarhet vid undersökningen.

Hästens rörelseapparat palperas noggrant, och det utförs rörelsekontroll i form av longering. På vuxna hästar utförs också provokationstester i form böjprov vid besiktning.

Ibland önskas speciella undersökningar vid besiktning, till exempel endoskopi av luftvägar eller röntgen. Har hästen äldre skador kan man behöva kompletterande ultraljud eller röntgen för att bedöma status idag.

28042021 Oulun hevosklinikka_52A0622.jpg
bottom of page