top of page

UTREDNING AV LUFTVÄGSPROBLEM

Luftvägsproblem är en vanligt förekommande orsak till nedsatt prestation. Man kan dela in luftvägsproblem i lidanden från övre luftvägar (näshåla, svalg och luftstrupe) eller nedre luftvägar (lungor). Kommer din häst hit för undersökning av luftvägar, kommer vi först utföra en noggrann auskultation av lungorna.

Ibland använder vi även en så kallad re-breathing bag för att få hästen att ta djupa andetag under tiden vi lyssnar med stetoskop över lungfältet.

Vi kan sedan använda endoskop för att undersöka näshåla, luftsäckar, svalg och luftstrupe (trachea).

Med endoskopet kan vi se hur övre luftvägar ser ut i vila, vissa obstruktioner i svalg som struppipning och felläge av mjuka gommen kan man behöva se när hästen arbetar för att bedömma. Med endoskopet ser vi också eventuell förekomst av slem eller blod i svalg och trachea.

Vid hjälp av endoskopet kan vi ta olika prov för odling och cytologisk bedömning (förekomst av och bedömning av celler i luftvägarna).

För att komma till rätta med luftvägsproblem från nedre luftvägar kan vi behöva ta prov från lunga, detta görs med hjälp av endoskop. Ett sådant prov kallas BAL (Bronko Alveolärt Lavage), och skickas till Helsingfors för analys.

Vi kan även i vissa fall behöva göra en röntgen och/eller ultraljuds undersökning av lungorna för att komma vidare i diagnostiken.

Beroende på vilka fynd som görs under undersökningen hittar vi den bästa behandling för din häst.

bottom of page