top of page

HAMPAIDEN POISTOT

Sudenhammas

Sudenhammas on osalle hevosista ensimmäisen poskihampaan (ylä- tai alaleuka) etupuolelle 0,5-2 vuoden iässä puhkeava normaalia poskihammasta pienempi rudimenttihammas. Joskus sudenhampaiden puhkeaminen on osittaista ja hammas jää ikenen alle, jolloin puhutaan piilevästä sudenhampaasta. Sudenhampaiden juuriosan pituus on 0,5-3 cm, mutta joskus sudenhampaat ovat kiinni vain ikenessä ja tippuvat itsekseen pois. Sudenhampaat voivat vaikuttaa kuolaintuntumaan, etenkin kitarautaa käytettäessä, joten ne yleensä poistetaan rauhoituksessa ja paikallispuudutuksessa puhkeamisen jälkeen. Nuorelta hevoselta kannattaa suu sen vuoksi tarkistaa ennen kuin kuolaimia laitetaan suuhun. Jos hevosella ei käytetä kuolaimia, ei sudenhampaita tarvitse poistaa. Sudenhampaalla ei ole hevoselle merkitystä syömisen kannalta.

Etuhampaat ja kulmahampaat

Tavallisimpia syitä etuhampaiden poistoon ovat tapaturmaiset hampaiden murtumat ja vanhoilla hevosilla esiintyvä hammasjuurien etenevä rappeuma sairaus, EOTRH (Equine Odontoclastic Tooth Resorption and Hypercementosis). Etuhampaiden poiston tarve arvioidaan suun tutkimuksen ja hammasröntgenkuvien perusteella. Vanhoilla hevosilla EORTH:in vuoksi voidaan joutua poistamaan kaikki etu- ja kulmahampaat. Vastoin yleistä olettamusta, hevonen pystyy syömään täysin normaalisti kaikenlaista rehua ilman etuhampaita.  Tutkimuksessa todettu etu-/kulmahampaan avoin juurikanava ja juurikanavan tulehdus voidaan hoitaa myös juurihoidolla ja paikkauksella (tietyt klinikat), mutta hammasjuuripaise ja hammasjuurien tulehdus vaativat aina vaurioituneen hampaan poiston. Etu- ja kulmahampaat poistetaan rauhoituksessa seisovalta hevoselta paikallis- ja johtopuudutuksessa.

Maitohampaat

Hevosilla etuhampaat vaihtuvat pysyviin 2,5-4,5 vuoden iässä. Ensin vaihtuvat keskimmäiset etuhampaat (Triadan 01) 2,5-vuotiaana, toiset (Triadan 02) 3,5-vuotiaana ja reunimmaiset (Triadan 03) 4,5-vuotiaana. Joskus pysyvät hampaat eivät työnnä maitohammasta pois, jolloin maitohampaita tai niiden palasia joudutaan poistamaan, jotta pysyvät hampaat pääsevät puhkeamaan normaalisti. Hampaiden vaihtuessa etuhammas voi näyttää murtuneelta, kun maitohammas on osittain pysyvän hampaan päällä.

Poskihampaissa  ensimmäinen premolaarihammas (Triadan 06) vaihtuu 2,5 vuoden iässä, toinen (Triadan 07) 3-vuoden ja kolmas (Triadan 08) 4-vuoden iässä. Aina maitohampaat eivät työnnyt ikenestä riittävästi pudotakseen itsekseen (ns. ratsastavat maitohampaat), ja näiden liikkuvien mutta irtoamattomien hampaiden liike aiheuttaa ongelmia syömiseen. Lisäksi ratsastavien maitohampaiden alle jää heinää, joka alkaa käymään ja bakteerit voivat vaurioittaa pysyvää hammasta. Tiukasti kiinniolevia maitohampaita ei kuitenkaan poisteta rutiinisti, koska liian aikainen poisto voi vaurioittaa allaolevaa pysyvää hammasta aiheuttaen sen epämuodostumista sekä yläposkihampaissa jyväkuopan vaillinaista täyttyneisyyttä (infundibulumin hypoplasia).

Poskihampaat

Hevosella on jatkuvasti puhkeavat poskihampaat, joka tarkoittaa, että hammas jatkaa puhkeamistaan eli nousee ikenestä 2-3 mm joka vuosi. Nuorella hevosella on suussa näkyvän kruunun lisäksi ikenen ja leukaluun sisällä noin 11-12 cm pituinen hammas (reservikruunu) ja hampaan juuret.  . Vanhalla hevosella ikenen- ja leukaluun sisäinen reservikruunu on lyhyempi.

 

Poskihampaan poistoon johtavia syitä ovat mm. hammasjuurikanavan vaurio ja tulehdus, hammasjuuripaise, hampaan murtumat, syvä karies sekä hampaan liikkuminen parodontaalisairauksien vuoksi (perifeerinen karies ja diastemat). Kipeä poskihammas aiheuttaa hevoselle jatkuvaa epämukavuutta syödessä, kuten hidastunutta tai toispuoleista syömistä, heinän tai ruoan tiputtelua suusta, valikoivaa syömistä, heinän dippaamista veteen sekä kylmän veden juomisen välttelyä (vihlominen).

Poskihampaiden poisto hevosella on vaativa ja aikaa vievää toimenpide (useita tunteja-jopa päiviä). Poisto tehdään ensisijaisesti suun kautta paikallis- ja johtopuudutuksessa rauhoitetulla, seisovalla hevosella. Yhden poskihampaan poistoon varataan eläinlääkärille aikaa 4-8 tuntia poiston vaativuudesta riippuen. Poiston vaativuuteen vaikuttaa hevosen ikä, hampaan sijainti suussa (06-09 poskihampaat ovat helpompia poistaa kuin taaemmat hampaat), hammasjuurien asento/kiilautuminen, hampaan liikkuminen ja tulehdustilan vakavuus.  Ennen operaatiota hevoselle annetaan annokset tulehduskipuläättä ja antibioottia. Operaation aikana hevosta nesteytetään suonensisäisellä fysiologisella liuoksella ja rauhoitustilaa säädellään rauhoiteinfuusiolla. Jos hammas ei irtoa suun kautta, kruunu on liian matala tai hammas murtuu, joudutaan hammas poistamaan yleisanestesiassa posken läpi tehtävän luuaukon tai -läpän kautta talttaamalla hammasta juuren puolelta. 

Mahdollisia poskihampaan poiston komplikaatioita ovat hampaiden juurikappaleiden jääminen ienkuoppaan, hampaan murtuminen poiston yhteydessä, hammasta ympäröivän alveolaariluun murtuma tai sekvesteri-luukappaleen irtoaminen, viereisen hampaan vaurioituminen, fisteliaukon syntyminen ihon läpi, poskionteloon tai sierainonteloon, toistuvat poskiontelon tulehdukset ja leukaluun vaurio. Hampaan poiston yhteydessä voi harvinaisissa tapauksissa tulla verenvuotoa kitalaen verisuonista tai verenmyrkytys.

Hampaan poiston jälkeen hammaskuoppaan laitetaan paikka tai kuoppa jätetään avoimeksi hammaskuopan syvyydestä, poistetun hampaan sijainnista ja tulehduksesta riippuen. Poskihampaan poiston jälkeen suuta täytyy huuhdella 1-3 kertaa päivässä noin 1-2 kuukauden ajan, jotta ruokaa ei jää poistokuoppaan. Operaation jälkeen hevonen tarvitsee kipulääkitystä yleensä noin viikon ajan. Antibioottihoidon tarve arvioidaan tapauskohtaisen riskinarvioinnin perusteella. Ruokintaa tulee muuttaa hampaan poiston jälkeen niin, että väkirehut jätetään pois ja aluksi annetaan viherpellettipuuroja, lisäksi heinää saa olla vapaasti tarjolla.  Runsaasta juomisesta tulee huolehtia, koska hevonen on ollut pitkään rauhoitettuna ja suolen liike hidastuu. Hampaan poistokuopan parantumista seurataan kontrollikäynneillä 1-2 viikon välein keskimäärin 2-3 kontrollikäynnin verran. Jos hammaskuoppa on täytetty paikalla, paikka vaihdetaan samalla. Paikka-ainetta pidetään enintään 1 kk ajan. Hampaan poistokohdassa voi olla poskessa/alaleukaluussa turvotusta n. 1-3 viikon ajan. Hampaan poistokuoppa täyttyy ajan myötä granulaatiokudoksella ikenen tasoon saakka. Poistetun hampaan kohdalle jää väli, joka vähitellen hampaiden puruvoiman ja hampaiden jatkuvan puhkeamisen vuoksi kaventuu jonkin verran. Hammasväliin jää kuitenkin normaalia helpommin ruokaa, joten suun huuhtelua voi olla tarpeen tehdä joka päivä/useamman kerran viikossa. Jos poistettavia hampaita on useita, ovat vaikutukset syömiseen suurempia. Hampaan poiston seurauksena vastakkainen poskihammas ei kulu, joten sitä tulee tasoittaa 4-6 kk välein normaalin hammashoidon yhteydessä.  

Yhden poskihampaan poiston hinta-arvio on n. 1500€ tehtynä rauhoituksessa ja paikallispuudutuksessa. Jos hammas ei irtoa tai murtuu toimenpiteen aikana, varataan aika hampaan poistoon yleisanestesiassa, jolloin leikkauksen kanssa hampaan poiston kokonaishinnaksi tulee n. 3000€. Lisäksi tavallisista kontrollikäynneistä tulee hintaa n. 100-150€/kerta. Mahdollisten komplikaatioiden hoito ei kuulu hinta-arvioon ja niihin liittyvät kulut kuuluvat omistajalle.

bottom of page