HAMPAIDEN POISTOT

Sudenhammas

Sudenhampaat puhkeavat suurelle osalle hevosista yläposkihampaiden eteen 0,5-2 vuoden iässä. Sudenhampaat voivat puhjeta myös alaposkihampaiden eteen. Joskus sudenhampaiden puhkeaminen on osittaista ja hammas jää ikenen alle, jolloin puhutaan piilevästä sudenhampaasta. Sudenhampaiden juuri on normaalisti 1-3 cm, mutta joskus sudenhampaat ovat kiinni vain ikenessä ja tippuvat itsekseen pois. Sudenhampaat voivat vaikuttaa kuolaintuntumaan, etenkin kitarautaa käytettäessä, joten ne yleensä poistetaan rauhoituksessa ja paikallispuudutuksessa puhkeamisen jälkeen. Nuorelta hevoselta kannattaa suu sen vuoksi tarkistaa ennen kuin kuolaimia laitetaan suuhun. Jos hevosella ei käytetä kuolaimia, ei sudenhampaita tarvitse poistaa. Sudenhampaalla ei ole hevoselle merkitystä syömisen kannalta.

Etuhampaat ja kulmahampaat

Tavallisimpia syitä etuhampaiden poistoon ovat tapaturmaiset hampaiden murtumat esimerkiksi potkun seurauksena sekä vanhoilla hevosilla hammasjuurien etenevä rappeuma sairaus, EOTRH (Equine Odontoclastic Tooth Resorption and Hypercementosis). Etuhampaiden poiston tarve arvioidaan suun tutkimuksen ja hammasröntgenkuvien perusteella. Vanhoilla hevosilla EORTH:in vuoksi voidaan joutua jopa poistamaan kaikki etuhampaat ja kulmahampaat. Hevoset voivat kuitenkin syödä hyvin ilman etuhampaitakin. Avoin juurikanava ja juurikanavan tulehdus voidaan hoitaa myös juurihoitamalla ja paikkaamalla hammas (tietyt klinikat), mutta hammasjuuripaise ja hammasjuurien tulehdus vaativat aina hampaan poistoa. Etuhammas/hampaat voidaan poistaa rauhoituksessa sekä paikallis- ja johtopuudutuksessa.

Maitohampaat

Hevosilla etuhampaat vaihtuvat 2,5-4,5 vuoden kuluessa. Ensin vaihtuvat keskimmäiset etuhampaat (Triadan 01) 2,5-vuotiaana, toiset (Triadan 02) 3,5-vuotiaana ja reunimmaiset (Triadan 03) 4,5-vuotiaana. Joskus pysyvät hampaat eivät työnnä maitohammasta pois ja maitohampaita tai niiden palasia joudutaan poistamaan, jotta pysyvät hampaat pääsevät puhkeamaan normaalisti. Hampaiden vaihtuessa etuhammas voi näyttää murtuneelta, kun maitohammas on osittain pysyvän hampaan päällä.

Poskihampaissa premolaarihampaat vaihtuvat pysyviin niin, että ensimmäinen iso poskihammas (06) vaihtuu 2,5 vuoden iässä, toinen (Triadan 07) 3-vuoden ja kolmas (Triadan 08) 4-vuoden iässä. Joskus maitohampaat jäävät ns. ratsastaviksi maitohampaiksi, eli eivät tipu itsekseen ja aiheuttavat ongelmia syömisessä. Ratsastavien maitohampaiden alle jää heinää, joka alkaa käymään ja bakteerit voivat vaurioittaa pysyvää hammasta. Ratsastavia maitohampaita ei saa kuitenkaan poistaa liian aikaisin, jolloin ne ovat vielä tiukasti kiinni, koska se voi vaurioittaa pysyvää hammasta, aiheuttaa sen epämuodostumista sekä yläposkihampaissa jyväkuopan vaillinaista täyttyneisyyttä (infundibulumin hypoplasia) altistaen kariekselle.

Poskihampaat

Hevosella on jatkuvasti puhkeavat poskihampaat eli nuorella hevosella on näkyvän kruunun lisäksi ikenen ja leukaluun sisällä noin 11-12 cm pituinen hammas (reservikruunu) ja hampaan juuret.  Hammas jatkaa puhkeamistaan, eli nousee ikenestä 2-3 mm joka vuosi. Vanhalla hevosella piilossa oleva reservikruunu on lyhyempi. Syitä poskihampaan poistoon ovat hammasjuurikanavan vaurio ja tulehdus, hammasjuuripaise, hampaan murtumat, syvä karies, hampaan liikkuminen parodontaalisairauksien vuoksi (perifeerinen karies ja diastemat). Kipeä poskihammas aiheuttaa hevoselle jatkuvaa epämukavuutta syödessä ja kuolaimen kanssa, kuten hidastunutta tai toispuoleista syömistä, heinän tai ruoan tiputtelua suusta, valikoivaa syömistä, heinän dippaamista veteen, kylmän veden juomisen välttelyä (vihlominen).

Poskihampaiden poisto hevosella on vaativaa ja aikaa vievää (useita tunteja-jopa päiviä). Poskihampaan poisto tehdään ensisijaisesti rauhoituksessa sekä  paikallis- ja johtopuudutuksessa suun kautta hevosen seisoessa. Yhden poskihampaan poistoon varataan eläinlääkärille aikaa 4-8 tuntia hampaan poiston vaativuudesta riippuen. Hampaan poiston vaativuuteen vaikuttaa hevosen ikä, hampaan sijainti suussa (06-09 poskihampaat ovat helpompia poistaa kuin taaemmat hampaat), hammasjuurien asento/kiilautuminen, hampaan liikkuminen ja tulehdustilan vakavuus.  Hevoselle laitetaan suonensisäinen kanyyli, rauhoite-infuusio ja hevonen saa toimenpiteen aikana suonensisäisesti nesteitä. Ennen operaatiota annetaan tulehduskipulääke ja antibiootti. Jos hammas ei irtoa suun kautta, kruunu on liian matala tai hammas murtuu, joudutaan hammas poistamaan yleisanestesiassa posken läpi tehtävän luuaukon tai -läpän kautta talttaamalla hammasta juuren puolelta. Oulun hevosklinikalla eläinlääkäri Mirjami Miettinen ja Tanja Tenhonen tekevät poskihampaiden poistoja rauhoituksessa ja paikallispuudutuksessa. Yleisanestesiassa tehtäviä hampaan poistoja (repulsio-tekniikka) tekee eläinlääkäri Henrik Wickström. Yleisanestesiaa varten hevosen tulee olla perusterve ja hevosen tulee paastota 12 h ja ottaa kengät pois. Yleisanestesiaan liittyy omat riskitekijät.

Mahdollisia poskihampaan poiston komplikaatioita ovat hampaiden juurikappaleiden jääminen ienkuoppaan, hampaan murtuminen poiston yhteydessä, hammasta ympäröivän alveolaariluun murtuma tai sekvesteri-luukappaleen irtoaminen, viereisen hampaan vaurioituminen, fisteliaukon syntyminen ihon läpi, poskionteloon tai sierainonteloon, toistuvat poskiontelon tulehdukset ja leukaluun vaurio. Hampaan poiston yhteydessä voi harvinaisissa tapauksissa tulla verenvuotoa kitalaen verisuonista tai verenmyrkytys.

Hampaan poiston jälkeen hammaskuoppaan laitetaan paikka tai kuoppa jätetään avoimeksi hammaskuopan syvyydestä, poistetun hampaan sijainnista ja tulehduksesta riippuen. Poskihampaan poiston jälkeen suuta täytyy huuhdella 1-3 kertaa päivässä noin 1-2 kuukauden ajan, jotta ruokaa ei jää poistettuun kuoppaan ja aiheuta tulehdusta ja kuoppa pääsee parantumaan. Hevonen tarvitsee kipulääkitystä yleensä noin viikon ajan. Antibioottihoidon tarve arvioidaan tapauskohtaisen riskinarvioinnin perusteella. Ruokintaa tulee muuttaa hampaan poiston jälkeen niin, että väkirehut jätetään pois ja aluksi annetaan viherpellettipuuroja, lisäksi heinää saa olla vapaasti tarjolla.  Runsaasta juomisesta tulee huolehtia, koska hevonen on ollut pitkään rauhoitettuna ja suolen liike hidastuu. Hampaan poistokuopan parantumista seurataan kontrollikäynneillä 1-2 viikon välein keskimäärin 2-3 kontrollikäynnin verran. Jos hammaskuoppa on täytetty paikalla, paikka vaihdetaan samalla. Paikka-ainetta pidetään enintään 1 kk ajan. Hampaan poistokohdassa voi olla poskessa/alaleukaluussa turvotusta n. 1-3 viikon ajan. Hampaan poistokuoppa täyttyy ajan myötä granulaatiokudoksella ikenen tasoon saakka. Poistetun hampaan kohdalle jää väli, joka vähitellen hampaiden puruvoiman ja hampaiden jatkuvan puhkeamisen vuoksi kaventuu jonkin verran. Hammasväliin jää kuitenkin normaalia helpommin ruokaa, joten suun huuhtelua voi olla tarpeen tehdä joka päivä/useamman kerran viikossa. Jos poistettavia hampaita on useita, ovat vaikutukset syömiseen suurempia. Hampaan poiston seurauksena vastakkainen poskihammas ei kulu, joten sitä tulee tasoittaa 4-6 kk välein hammashoidon yhteydessä.  

Yhden poskihampaan poiston hinta-arvio on n. 1500€ tehtynä rauhoituksessa ja paikallispuudutuksessa. Jos hammas ei irtoa tai murtuu toimenpiteen aikana, varataan aika hampaan poistoon yleisanestesiassa, jolloin leikkauksen kanssa hampaan poiston kokonaishinnaksi tulee n. 3000€. Lisäksi tavallisista kontrollikäynneistä tulee hintaa n. 100-150€/kerta. Mahdollisten komplikaatioiden hoito ei kuulu hinta-arvioon ja niihin liittyvät kulut kuuluvat omistajalle.