top of page

JÄNNEALUEEN TURVOTUS

Jännealueen turvotus voi olla merkkinä rasitusperäisestä tai tapaturmaisesta jänne- tai sidevauriosta. Tavallisimpia vaurioita ovat pinnallisen ja syvän koukistajajänteen, syvän koukistajan tukisiteen ja hankositeen vauriot. Jalkaa palpoidessa tyypillisesti todetaan turvotuksen lisäksi lämpö ja vaihteleva palpaatio-/ puristusarkuus. Ontuma voi vaihdella lievästä vakavaan.  Hevonen voi olla myös täysin ontumaton.

Hevonen tulee pitää levossa kunnes eläinlääkäri on tutkinut jalan.  Ensiapuna jalkaa voi kylmätä vedellä/kylmäyssuojilla 2-4 kertaa päivässä 15 min ajan.

Alkuvaiheessa turvotus vaikeuttaa jännealueen tarkempaa tutkimista ultraäänellä ja ennusteen asettamista, ja tämän vuoksi ultraäänitutkimus suositellaan tehtävän vasta 10-21 vuorokauden kuluttua vamman toteamisesta. Jänne paranee hitaasti arpeutumalla ja toipuminen voi kestää kuukausista jopa vuoteen asti.

 

Käyttöennuste riippuu vaurion sijainnista ja vakavuudesta sekä kuntoutumisen onnistumisesta. Vakavissa vaurioissa voidaan käyttää mm. PRP (platelet rich plasma) valmistetta. Hankositeen yläkiinnityksen vaurioissa voidaan käyttää shock wave -hoitoa. Pinnallisissa vaurioissa voi käyttää laseria tukihoitona.

 

Jännealueen parantumista ja rasituksen sietoa seurataan toistuvilla ultraäänitutkimuksilla n. 2-3 kk välein.

bottom of page