top of page

EFTER BESÖKET

Många hästar blir ordinerade boxvila efter en hältutredning. Längden på boxvilan kan variera från ett par dagar till längre perioder beroende på skadan. Vissa hästar trivs inte med att stå på box, då kan man försöka se till att den får sällskap inne i stallet. Det är även bra om hästen kan hålla sig sysselsatt med grovfoder, äter den snabbt är ett hönät bra att använda. En utebox där hästen ser de andra hästarna kan också underlätta boxvilan.

Vila är inte alltid boxvila utan hästen kan i vissa fall få vistas i en mindre sjukhage.

Många hästar hålls i dag på lösdrift med stora hagar. Då är det viktigt att ha möjlighet att kunna göra en mindre sjukhage.

Det är viktigt att följa det konvalescensprogram man får av veterinären. Vilan är viktig för läkningen,  ibland måste man anpassa programmet så att hästen tar det så lugnt som möjligt. Det är inte bra om den springer eller hoppar runt när den är i sjukhagen. Då är det bättre att den står på box ett tag till.

bottom of page